Wybierz kategorię

Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 roku?

Obecnie są dwie stawki,…

Od początku nowego roku zmienia się zasady naliczania odsetek podatkowych. Dla przypomnienia: obecnie stawka odsetek podatkowych odpowiada sumie 200% stopy kredytu lombardowego (ogłaszanej przez NBP) oraz 2%, ale nie mniej niż 8% (czyli aktualnie 8%). Podatnik może również zastosować również preferencyjną stawkę odsetek wynosząca 75% stawki podstawowej. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy w wyniku autokorekty deklaracji uregulują zaległość podatkową w ciągu 7 dni.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 roku?

 

…a będą trzy.

Po zmianie, obniżona stawka odsetek podatkowych wyniesie 50% stawki podstawowej. Ustawodawca określił jednak maksymalny czas, kiedy podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi. Preferencyjna stawka będzie miała zastosowania tylko do wpłaty zaległości podatkowych, ujawnionych w wyniku korekty deklaracji dokonanej w ciągu 6 miesięcy od daty upływu terminu złożenia pierwotnej deklaracji. Cały dług, podobnie jak obecnie, trzeba będzie zapłacić do 7 dnia od autokorekty.

Oprócz stawki podstawowej oraz obniżonej, nowelizacja wprowadzi trzecią,  karną stawkę odsetek podatkowych. Będzie ona wynosić 150% stawki podstawowej i znajdzie zastosowanie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz akcyzie,  ujawnionych w trakcie kontroli podatkowych oraz w decyzjach podatkowych.

Karne odsetki podatkowe będą wyłączone w przypadku niewielkich  uszczupleń (do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 9.250 zł od nowego roku), które w większość wynikają z ewidentnych pomyłek lub nieumyślnych uchybień lub błędów rachunkowych. Wyłączenie te nie będzie jednak stosowane, jeżeli w trakcie kontroli stwierdzono niezłożenie wymaganej deklaracji oraz niezapłacenie wymaganego podatku.

Nowe zasady znajdą zastosowanie od zobowiązań podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 roku. Przewidziano jeden wyjątek: 50% stawkę podatkową będzie można zastosować do zobowiązań podatkowych powstałych do 31 grudnia 2015 roku, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji do 30 czerwca 2016 roku oraz spłacenia całego długu w ciągu 7 dni od daty autokorekty.

 

Jacek Czarnecki, Kierownik Zespołu Księgowego
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy                                                  
Marki, dnia 20.11.2015 r.

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej