Wybierz kategorię

Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje?

Od dłuższego czasu media informują nas o zniesieniu obowiązku meldunkowego, ale czy rzeczywiście o jego istnieniu możemy mówić w czasie przeszłym?

Dodano 16.12.2015 w Baza Wiedzy
Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje?

Obowiązek meldunkowy uregulowany jest ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. 2015. 388) i polega na konieczności zameldowania się lub wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu, jak i bez takiego zamiaru, ale na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrotu z takich wyjazdów. Obowiązek ten ciąży zarówno na obywatelach polskich jak i na cudzoziemcach.

O tym, że obowiązek meldunkowy ma zniknąć, zapowiadano już 4 lata temu. Stanowił o tym art. 74 przywołanej powyżej ustawy, który wskazywał, że „od dnia 01 stycznia 2016 roku znosi się obowiązek meldunkowy”. Gdyby nic się nie wydarzyło, obowiązek ten zniknąłby definitywnie z nadchodzącym rokiem – tak się jednak nie stanie.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1337), która już weszła w życie. Kluczową zmianą jaką wprowadziła nowelizacja to przesunięcie terminu zniesienia obowiązku meldunkowego na dzień 1 stycznia 2018 r. Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji przesuwającej zniesienie obowiązku: „wprowadzenie tej zmiany jest podyktowane koniecznością zapewnienia, dodatkowego czasu, niezbędnego do wprowadzenia kompleksowych zmian
w przepisach opartych na obowiązku meldunkowym oraz dostosowania systemów teleinformatycznych obsługujących rejestry państwowe”. Rzeczywiście jest bowiem tak, że obowiązek meldunkowy rzutuje na szereg praw i obowiązków administracyjnych obywateli. Wśród obszarów administracji publicznej, które wymagają dostosowania i przeprowadzenia istotnych zmian prawnych i technicznych, w związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego, należy wymienić: organizację wyborów, powszechny obowiązek obrony, kontrolę i egzekwowanie realizacji obowiązku nauki oraz właściwe planowanie obwodów szkolnych, statystykę publiczną, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, a także realizację zadań ustrojowych (cyt. za uzasadnieniem do projektu nowelizacji).

W przedmiotowej sprawie istotne jest jednak to, że niewykonanie obowiązku meldunkowego nie jest karane - karalność została zniesiona w styczniu 2013, nie wykonanie obowiązku nie jest więc już wykroczeniem, za które groziła dotychczas kara ograniczenia wolności, grzywny lub nagany.

W kontekście powyższego może rodzić się pytanie, jaki wpływ na stosunki cywilnoprawne tj. prawo własności lub prawo do zamieszkania ma posiadanie meldunku w określonym lokalu, jak można doprowadzić do wymeldowania osoby nieprzebywającej w danym lokalu. W powyższych kwestiach prawnych pomóc może nasza Kancelaria.

 

Justyna Kuś-Jakubowska
Radca Prawny,
Partner w Kancelarii Radcy prawnego i Doradcy Podatkowego
Justyna Kuś-Jakubowska, Dariusz Skłodowski spółka partnerska.

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej