Wybierz kategorię

Od 1 marca większość firm zobowiązana jest do korzystania z kas fiskalnych

Dodano 25.02.2015 w Baza Wiedzy
Od 1 marca większość firm zobowiązana jest do korzystania z kas fiskalnych

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Przedsiębiorcy którzy powinni  posiadać kasy fiskalne realizujący  następujące usługi bądź dostawy (niezależnie od osiągniętego obrotu):
Usługi:
- przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
- w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
- doradztwa podatkowego,
- związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Dostawy:
- gazu płynnego,
- części do silników (PKWiU 28.11.4),
- silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
- nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
- przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
- części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
- części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
- silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
- sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
- sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
- zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
- wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
- wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z - wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
- perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

Oznacza to, że od 1 marca br. kasy fiskalne powinny mieć również :
•    warsztaty samochodowe (naprawiające pojazdy silnikowe t.j. samochody osobowe, samochody ciężarowe, motocykle, quady, motorowery, itp.),
•    firmy prowadzące badania i przeglądy techniczne pojazdów,
•    wulkanizatorzy oraz punkty wymiany opon,
•    zakłady fryzjerskie,
•    firmy świadczące usługi kosmetyczne i kosmetologiczne,
•    biura rachunkowe (biura świadczące usługi doradztwa podatkowego dla klientów detalicznych, np. rozliczających PIT),
•    firmy zajmujące się cateringiem, gastronomią,
•    firmy handlujące perfumami i wodami toaletowymi,
•    lekarze świadczący usługi opieki medycznej,
•    dentyści świadczący usługi opieki medycznej,
•    prawnicy (z wyjątkiem notariuszy)

Małgorzata Baranowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
25.02.2015 r.

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej