Wybierz kategorię

Od przyszłego roku VAT i PIT w jednym urzędzie

5 października 2015 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa, która zmienia właściwość urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług.

Obecnie zasadą jest, że w przypadku osób fizycznych właściwy organ podatkowy dla podatników VAT to naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Od przyszłego roku VAT i PIT w jednym urzędzie

W związku z tym dochodziło do sytuacji, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza w innym miejscu niż miejsce zamieszkania miała obowiązek rozliczać się w dwóch różnych urzędach skarbowych – odrębnie z tytułu podatku od towarów i usług oraz odrębnie z tytułu podatku PIT.

Jak przewiduje art. 10 ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) urząd skarbowy właściwy dla celów VAT będzie od przyszłego roku ustalany na ogólnych zasadach, czyli według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby.

Celem tego rozwiązania jest ujednolicenie zasad ustalania przynależności terytorialnej urzędu skarbowego bez względu na rodzaj daniny.

 

Jacek Czarnecki, Kierownik Zespołu Księgowego
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy                                      
Marki, dnia 20.11.2015 r.

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej