Wybierz kategorię

Rewolucyjne zmiany w sposobie zawierania umów

Dnia 8 września 2016 roku weszły w życie przepisy nowelizujące procedurę cywilną oraz kodeks cywilny.

Dodano 12.09.2016 w Baza Wiedzy
Rewolucyjne zmiany w sposobie zawierania umów

Istotna zmiana opiera się na wprowadzeniu nowej formy dokumentowej czynności prawnych. Właściwością formy dokumentowej jest łatwość jej zachowania, co wpłynie na unowocześnienie dokonywania czynności prawnych, zachowując równocześnie funkcję dowodową dokumentów właściwie do przepisów k.p.c.

Obowiązujące jak dotąd przepisy zawierały normy regulujące oświadczenia woli składane w postaci elektronicznej, aczkolwiek nowelizacja widocznie wyodrębnia formę elektroniczną, co rozwiązuje wątpliwości na temat relacji między formą pisemną a formą elektroniczną. Oświadczenia woli złożone w formie elektronicznej będą równoważne mocą z tymi, które zostały złożone w formie pisemnej, ta równoważność będzie jednak mogła być wyłączona albo przez strony czynności prawnej albo przez ustawodawcę, w przepisie szczególnym.

CZYTAJ WIĘCEJ>>

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej