Wybierz kategorię

Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym

W postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym pojęcie termin oznacza konkretną datę lub okres na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego czynność prawna jest bezskuteczna (np. wniesienie odwołania, zażalenia złożenie wyjaśnień) lub wygasa np. umowa wynajmu mieszkania wygasa z upływem ostatniego dnia na, który została zawarta.

Dodano 06.02.2017 w Baza Wiedzy
Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym

Zasady dotyczące obliczania terminów mają charakter uniwersalny, zostały uregulowane w:

  • artykule 12 Ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa( Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm.).
  • artykułach 110- 115 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r.poz 380 tj ze zm.),
  • artykule 57 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.poz 23 tj. ze zm.)

Czytaj więcej>>

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej