Wybierz kategorię

W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014”

W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014” zamieszczonego w kwietniowym wydaniu biuletynu podajemy definicję jednostek mikro w oparciu o art.3, ust.1a nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 5 września 2014r.:

Dodano 12.02.2015 w Baza Wiedzy
W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014”

W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014” zamieszczonego w kwietniowym wydaniu biuletynu podajemy definicję jednostek mikro w oparciu o art.3, ust.1a nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 5 września 2014r.:

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:
1)  spółki handlowe, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i inne podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych– z wyłączeniem jednostek sektora bankowego i finansów publicznych – jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a)   1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)   3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c)   10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Agnieszka Majewska
Kancelaria Podatkowa
Skłodowscy Sp. z o.o.

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej