Wybierz kategorię

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie 15 lipca
Na Wiejskiej w Warszawie parlamentarzyści uchwalili nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadza do polskiego systemu podatkowego podstawę prawną dla kwestionowania skutków podatkowych czynności, które można uznać za sztuczne i służące przede wszystkim osiągnięciu korzyści podatkowej.
Sztuczną transakcję charakteryzuje brak treści ekonomicznej np. poprzez ukrywanie prawdziwego celu i znaczenia zdarzenia gospodarczego. Racjonalnie działający podmiot nie podjąłby się takiej transakcji, gdyby miał inny cel niż osiągnięcie korzyści podatkowej. Zatem przy ocenie celu czynności badane będzie czy transakcja była podyktowana celami ekonomicznymi lub gospodarczymi.

Dodano 04.07.2016 w Baza Wiedzy
Klauzula obejścia prawa podatkowego

Jeżeli transakcja była wprawdzie podyktowana celami gospodarczymi, lecz cele te w porównaniu z celem uzyskania korzyści podatkowej będą mało istotne z punktu widzenia całokształtu zrealizowanej transakcji, czynność może być uznana za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. W takiej sytuacji, jeśli podatnik wskaże czynność odpowiednią, tj. taką którą mógłby dokonać gdyby kierował się przede wszystkim celami gospodarczymi, to organy podatkowe określą skutki podatkowe na podstawie tzw. „czynności odpowiedniej” wskazanej przez podatnika.

Natomiast, jeśli jedynym celem transakcji było osiągnięcie korzyści podatkowej, a zatem podatnik w wyniku dokonanych czynności nie uzyskał żadnej korzyści gospodarczej poza oszczędnością podatkową, skutki podatkowe zostaną określone tak jakby czynność uznana za sztuczną nie została dokonana.

 

Czytaj więcej >>

Firma > Spółki

Jak się odnaleźć w nowej...

Spółka komandytowa płaci CIT. Zmienia się jedna rzecz, a jakby zmieniło się...

Dodano 16.03.2021 w Baza Wiedzy

Komplementariusz realny ciężar podatku ponosi jednokrotnie W uproszczeniu komplementariusz podatek będzie rozliczał dwukrotnie, pierwszy raz od...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Szkolenia z prowadzenia...

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z...

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z problemami, jakie stawia przed nimi nieznajomość reguł gospodarczych czy...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Niedostateczna (cienka)...

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość...

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość zaliczania do podatkowych kosztów, odsetek od pożyczek i...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Bardzo ważna informacja...

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany...

Dodano 23.03.2015 w Baza Wiedzy

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych,...

Czytaj więcej