Wybierz kategorię

Nowe zasady dotyczące rejestracji spółek handlowych

Dodano 05.12.2014 w Baza Wiedzy
Nowe zasady dotyczące rejestracji spółek handlowych

W dniu 01.12.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą dokonano zmiany procedury rejestracji spółek.

Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty podlegające wpisowi do KRS, w celu uzyskania wpisu, składają do KRS tylko jeden formularz.

Dane wykazane na ww. formularzu, sąd rejestrowy przekazuje za pośrednictwem systemu elektronicznego do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników oraz do rejestru REGON.

Dodatkowo, w myśl nowej ustawy o KRS, wszelkie zmiany dokonywane po wpisie do rejestru KRS, są również przekazywane za pomocą systemu elektronicznego do CRP-KEP i rejestru REGON.

Dane natomiast, które wcześniej były wymagane przy nadaniu numeru NIP i REGON oraz do rejestracji płatnika ZUS, obecnie zarejestrowany podmiot zobowiązany jest w terminie 21 od dnia wpisu do KRS przekazać na jednym formularzu do urzędu skarbowego (NIP-8). W przypadku zaś zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi pierwszej osoby termin na dokonanie zgłoszenia do urzędu skarbowego został skrócony do 7 dni.

Co istotne, zgodnie nowymi przepisami, np. naczelnik urzędu skarbowego nie może już odmówić rejestrowanej spółce nadania numeru NIP.

Dodatkowo nowelizacja ustawy o KRS, przewidziała także zmiany dotyczące informacji o przedmiocie działalności spółki. W myśl nowych przepisów liczba pozycji PKD podlegających ujawnieniu
w KRS została zmniejszona do 10, przy czym w składanym formularzu rejestrowana spółka winna wskazać jeden przedmiot przeważającej działalności gospodarczej na poziomie podklasy.

Podstawowym celem wprowadzenia w życie nowych przepisów było uproszczenie i skrócenie czasu na zarejestrowanie podmiotu w KRS oraz szybsze podjęcie przez rejestrowany podmiot działalności gospodarczej. Czas pokaże, czy zamierzony cel został osiągnięty.


Kancelaria Doradztwa Prawnego Honestus Sp. z o. o.
Radca prawny Anna Puchalska
Grudzień 2014

Firma > Spółki

Jak się odnaleźć w nowej...

Spółka komandytowa płaci CIT. Zmienia się jedna rzecz, a jakby zmieniło się...

Dodano 16.03.2021 w Baza Wiedzy

Komplementariusz realny ciężar podatku ponosi jednokrotnie W uproszczeniu komplementariusz podatek będzie rozliczał dwukrotnie, pierwszy raz od...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Klauzula obejścia prawa...

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie 15 lipca
Na Wiejskiej w...

Dodano 04.07.2016 w Baza Wiedzy

Jeżeli transakcja była wprawdzie podyktowana celami gospodarczymi, lecz cele te w porównaniu z celem uzyskania korzyści podatkowej będą mało istotne...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Szkolenia z prowadzenia...

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z...

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z problemami, jakie stawia przed nimi nieznajomość reguł gospodarczych czy...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Niedostateczna (cienka)...

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość...

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość zaliczania do podatkowych kosztów, odsetek od pożyczek i...

Czytaj więcej