Wybierz kategorię

Wprowadzenie do działalności środków trwałych uprzednio wykorzystywanych do celów prywatnych

Dodano 25.02.2015 w Baza Wiedzy
Wprowadzenie do działalności środków trwałych uprzednio wykorzystywanych do celów prywatnych

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca dąży do maksymalizowania zysków.  Jednak często zapomina o tym, że mógłby płacić mniejsze podatki oczywiście zgodnie z prawem. Jednym z przykładów zmniejszenia wysokości podatku jest wprowadzenie danego składnika majątkowego do działalności gospodarczej, ale zakupionego jeszcze przed jej rozpoczęciem. Czy to będzie komputer, drukarka, wiertarka, a nawet samochód, każdy z takich składników to potencjalny koszt uzyskania przychodów.

Do środków trwałych można zaliczyć składnik majątku, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) Stanowi własność lub współwłasność podatnika
2) Jest kompletny i zdatny do użytkowania
3) Wykorzystywany jest przez podatnika na potrzeby związane z działalności gospodarczą
4) Przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok


Wycena

Podstawa wyceny danego składnika majątku jest uzależniona od sposobu jego pozyskania. Może być określona na podstawie dokumentu zakupu (faktura, umowa kupna sprzedaży itp.). W przypadku, gdy właściciel sam wytworzył dany środek trwały, jego wartością początkową będzie koszt wytworzenia, wartość w cenie: nabycia użytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku, wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń oraz innych kosztów związanych z wytworzeniem.

Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia podatnik sam może dokonać wyceny składnika majątku przy uwzględnieniu cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju.

Jeżeli wartość początkowa środka trwałego niezależnie od sposobu przeprowadzonej wyceny nie będzie przekraczać 3500 zł to wówczas całą wartość początkową możemy zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe naszej działalności.

Te i inne ciekawostki, szczególnie dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność są szczegółowo omawiane na szkoleniu z prowadzenia działalności gospodarczej.

Najbliższe szkolenie już 17 marca w siedzibie naszej Kancelarii

Dawid Piech
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
25.02.2015

Firma > Zakładanie firmy

Działalność...

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Dodano 04.06.2018 w Baza Wiedzy

Ustawa wprowadza szereg regulacji, których celem miało być stworzenie przyjaznego, przejrzystego systemu regulacji prawnych, który ma...

Czytaj więcej
Firma > Zakładanie firmy

Karuzela VAT

Jak wylać dziecko razem z kąpielą?
To nie trudne.

Dodano 21.06.2017 w Baza Wiedzy

Powiedzenie to, jak Państwo wiedzą, wzięło się z dawnych czasów, kiedy to ludzie rzadko się kąpali. I to wszyscy w tej samej wannie zgodnie z...

Czytaj więcej
Firma > Zakładanie firmy

Zmiana ustawy o swobodzie...

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie...

Dodano 09.01.2017 w Baza Wiedzy

Przedsiębiorca jest więc zobowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o...

Czytaj więcej
Firma > Zakładanie firmy

Jak uzyskać bezzwrotne...

Pracować dla „kogoś”, czy przejść na swoje?

Dodano 19.09.2016 w Baza Wiedzy

  Z tym dylematem boryka się wiele osób, niejednokrotnie łatwiej jest podjąć decyzję o pozostaniu pomimo niezadowolenia z pracy, niż zdać się...

Czytaj więcej