Wybierz kategorię

Jakie uprawnienia mają pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1886 – rozdział 4) określono uprawnienia pracowników niepełnosprawnych tj.:

Dodano 06.09.2016 w Baza Wiedzy
Jakie uprawnienia mają pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1886 – rozdział 4) określono uprawnienia pracowników niepełnosprawnych tj.:

  • odpowiednio zorganizowane stanowisko pracy z zapleczem socjalnym dla osób które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciły zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku i zgłosiły gotowość podjęcia pracy w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną (art. 14)
  • czas pracy osoby niepełnosprawnej (art.15-16)
  • dodatkową przerwę w pracy wynoszącą 15 minut (art.17)
  • wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej (art.18)
  • dodatkowy urlop wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych dla osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art.19)
  • dodatkowe zwolnienia od pracy np. płatny urlop w wymiarze 21 dni roboczych na udział w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art.20)

Zgodnie z art. 15 ustawy czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pracownicy niepełnosprawni nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.

Omawianego przepisu nie stosuję się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz tych, które na własny wniosek uzyskały zgodę lekarza medycyny pracy, bodź lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną – mogą wtedy pracować dłużej, ale nie więcej niż 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo.

Czytaj więcej>>