Wybierz kategorię

Powołanie pracownika do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)  powstały w 2010 r.  Tworzą je żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych i pozostający w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

Dodano 04.05.2016 w Baza Wiedzy
Powołanie pracownika do Narodowych Sił Rezerwowych

NSR – na czym polega służba ?
Jest całkowicie dobrowolna i odbywa się w oparciu o tzw. przydział kryzysowy, nadawany na okres od 2 do 6 lat z możliwością przedłużenia. Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych przez maksymalnie 30 dni w roku oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. W ramach służby okresowej, żołnierze NSR mogą wykonywać obowiązki, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ich udziału w realizacji zadań poza granicami państwa. Każdego żołnierza szkoli się w trzech elementach: Czytaj więcej>>

Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Wykonywanie tej pracy  nie jest uzależnione  od przeprowadzenia badań psychologicznych. Pracownik musi tylko posiadać zaświadczenie lekarza...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 28.09.2018 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej