Wybierz kategorię

Uprawnienia rodzicielskie - zmiany w 2016 r

2 stycznia 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich.

Do tej pory z uprawnień kodeksowych mogli korzystać tylko rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, od 2016 r. osobami uprawnionymi będą także inni, np. pracownik – członek najbliższej rodziny, , a także rodzice , którzy sami podlegają ubezpieczeniom społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. działalności gospodarczej, umowy zlecenia.

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Uprawnienia rodzicielskie - zmiany w 2016 r

Najważniejsze zmiany:

  1. zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) - pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko będzie przysługiwać zwolnienie „na opiekę” w wymiarze 16 godzin, lub 2 dni. Pracownik sam będzie decydował  o sposobie wykorzystania (w pierwszym wniosku złożonym w danym roku kalendarzowym).
  2. Przestanie istnieć dodatkowy urlop macierzyński – stanie się częścią urlopu rodzicielskiego.
  3. Pracownica po wykorzystaniu po porodzie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego będzie mogła zrezygnować z pozostałej części  jeśli pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec: a) pracownik, b) ubezpieczony, który w tym celu przerwie działalność zarobkową
  4. Urlop rodzicielski – zostanie wydłużony o wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego (np. 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, 34 tygodnie w pozostałych przypadkach). Będzie go można wykorzystać maksymalnie w 4 częściach. 16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat.
  • Przebywający na urlopie rodzicielskim pracownik będzie mógł podjąć pracę w macierzystym zakładzie pracy w wymiarze maksymalnie połowy etatu. Ponieważ urlop rodzicielski będzie udzielany tylko na pozostałą część, to będzie się proporcjonalnie wydłużał (najwyżej do 64, lub 68 tygodni).
  1. Urlop ojcowski – wymiar nadal będzie wynosił 2 tygodnie, ale będzie mógł być wykorzystany jednorazowo lub w dwóch jednotygodniowych częściach do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.
  2. Urlop wychowawczy – wynosi 36 miesięcy, może być udzielany maksymalnie w 5 częściach do upływu roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

- Z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego rodzice będą mogli korzystać jednocześnie (spowoduje to skrócenie urlopu)

- Jeśli tylko jeden rodzic będzie składał wniosek o urlop wychowawczy to przysługuje mu prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego

- Termin składania wniosków o urlop rodzicielski i wychowawczy zostanie wydłużony do 21 dni

 

Monika Kwiatkowska – Deptuła
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 11.12.2015r.

 

Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Wykonywanie tej pracy  nie jest uzależnione  od przeprowadzenia badań psychologicznych. Pracownik musi tylko posiadać zaświadczenie lekarza...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 28.09.2018 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej