Wybierz kategorię

Zmiany w przepisach w zakresie umów zlecenia od 2016 roku w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831). 

Od 01.01.2016 r. osoba wykonująca dwie takie same lub różne umowy cywilnoprawne będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych ze zlecenia będzie niższa od kwoty minimalnej płacy (na rok 2016 r. kwota 1850 zł).

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w przepisach w zakresie umów zlecenia od 2016 roku w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Zasada ta nie znajdzie zastosowania, jeśli łączna podstawa wymiaru podanych składek osiągnie co najmniej pułap minimalnej płacy (art. 1 pkt 3 lit. b nowelizacji z 23.10.2014 r.).

Jeśli więc w 2016 r. zatrudniony na zlecenie otrzyma za te czynności wynagrodzenie w wysokości
1 850 zł brutto, to z tytułu kolejnej umowy zlecenia wykonywanej równolegle zostanie objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Składka zdrowotna będzie natomiast obligatoryjna z obu tytułów. Jeżeli zleceniobiorca będzie miał trzy umowy zlecenia, każda na 950 zł, to obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom z dwóch umów, bo da to kwotę 1900 zł, a z trzeciej ubezpieczenia będą dobrowolne.

Od 01.01.2016 r. osoba zatrudniona na umowę zlecenie, umowę o pracę albo na kontrakcie menedżerskim, która będzie wykonywała pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ze standardowymi składkami, zasadniczo będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z DG. Umowa cywilna będzie dobrowolnym tytułem podanych ubezpieczeń. Składka zdrowotna będzie należna z obu aktywności.

Umowę cywilnoprawną będzie mógł wskazać za tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych
i rentowych dopiero, gdy podstawa wymiaru tych składek z umowy cywilnej, co najmniej zrównoważy 60% przeciętnej płacy prognozowanej (czyli najniższą podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych przedsiębiorców opłacających standardowe składki). Gdy tak się stanie, DG uzyska status dobrowolnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, a składkę zdrowotną trzeba będzie płacić z obu tytułów (zmieniony art. 9 ust. 2a i 2b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Od 01.01.2016 r. zatrudniony na zlecenie, umowę o pracę nakładczą lub na kontrakcie menedżerskim, który prowadzi  pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza składki za każdy miesiąc od podstawy wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia ( preferencyjna działalność gospodarcza), zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz zdrowotnym z obu tytułów.

Jeżeli podstawa składek z umowy cywilnoprawnej osiągnie w miesiącu co najmniej kwotę minimalnej płacy, za tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie mógł zadeklarować umowę cywilnoprawną, a preferencyjna działalność gospodarcza stanie się wówczas źródłem dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Składka zdrowotna będzie obowiązkowa z obu tytułów.

Będzie mógł również zadeklarować z preferencyjnej działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych równą co najmniej minimalnej pensji. Gdy to uczyni, preferencyjna działalność gospodarcza  będzie tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, a umowa cywilnoprawna – do dobrowolnych. Składka zdrowotna będzie obowiązkowa z obu tytułów (zmieniony art. 9 ust. 2a-2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Szczegółowe informacje wraz z przykładami można uzyskać na stronie ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835

 

Monika Prus
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Źródła:  Strona ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835;  Dz. U. 2014 r. poz. 1831

 

Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Wykonywanie tej pracy  nie jest uzależnione  od przeprowadzenia badań psychologicznych. Pracownik musi tylko posiadać zaświadczenie lekarza...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 28.09.2018 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej