Wybierz kategorię

ZMIANY W ZASADACH WYSTAWIANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw od  01 stycznia 2016 r. pojawią się pierwsze elektroniczne zwolnienia lekarskie.
W 2016 i 2017 będą funkcjonowały jeszcze zwolnienia lekarskie w tzw. wersji papierowej ( od roku 2018 będzie obowiązywała tylko wersja elektroniczna).

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
ZMIANY W ZASADACH WYSTAWIANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

Pracodawca, zatrudniający co najmniej 5 ubezpieczonych jest zgodnie z ustawą zobowiązany do założenia w terminie do 31.12.2015 r. profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu będzie mógł uzyskać dane o zwolnieniach lekarskich swoich pracowników, które będą zaewidencjonowane  na jego koncie.

 Pracownicy, który nie będą pewni ( przynajmniej w pierwszych miesiącach 2016 r.)   czy pracodawca ma już założony profil  na PUE, powinni zapobiegawczo informować lekarza, o potrzebie wystawienia zwolnienia w dotychczasowej formie (papierowej).

Przy zakładaniu profilu na PUE można skorzystać:

 • z pomocy pracowników ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt. w godz. 7.00-18.00):
  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym)
  • za pośrednictwem e-mailacot@zus.pl
  • przez komunikator Skype na stronie zus.plpodzus_centrum_obslugi_tel
  • przez czat na stroniezus.pl
 • z pomocy pracowników w najbliższejjednostce ZUS,
 • z instrukcji nazus.pl oraz ulotek dostępnych w Salach Obsługi Klientów w placówkach ZUS.

http://www.zus.pl/files/586_14_Rejestracja_i_logowanie_2015.pdf

Kto ma założyć profil na PUE w celu odbierania zwolnień lekarskich, gdy spółka ma kilku właścicieli?

Przepisy nie regulują, kto powinien mieć dostęp do profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Płatnik składek nie będący osobą fizyczną działa przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli, którzy mogą wskazać osobę upoważnioną do czynności przed ZUS.

Czy zakład pracy może upoważnić, np. pracownika do odbioru elektronicznych zwolnień lekarskich?

Tak. Płatnik składek będący osobą fizyczną może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie fizycznej. W takim przypadku profil może być założony i dla płatnika - osoby fizycznej i dla pełnomocnika (osoby fizycznej) lub tylko dla pełnomocnika.

Płatnik składek będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej musi działać przez swoich przedstawicieli ustawowych lub statutowych, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi. W takim przypadku profil będzie miała tylko osoba fizyczna (pracownik), która równocześnie uzyska dostęp do roli płatnika składek.

Czy biuro rachunkowe prowadzące rozliczenia płatnika może mieć dostęp do elektronicznych zwolnień wystawianych pracownikom tego płatnika?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie i dane o tych zwolnieniach udostępniane są na profilu płatnika składek. W celu uzyskania dostępu do zaświadczeń lekarskich wystawionych w formie dokumentu elektronicznego i do danych o tych zaświadczeniach niezbędne jest posiadanie dostępu do profilu (roli) płatnika składek. Profil zakładany jest dla osoby fizycznej. Płatnik składek obsługiwany przez biuro rachunkowe może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi biura rachunkowego. Osoba, której zostanie udzielone pełnomocnictwo, będzie miała dostęp do pełnego profilu płatnika, w tym do zaświadczeń lekarskich.

Czy do odbierania elektronicznych zaświadczeń lekarskich konieczne jest  zarejestrowanie upoważnienia ZUS-PEL w pełnym zakresie czy tylko do korespondencji?

W celu uzyskania dostępu do zaświadczeń lekarskich wystawionych w formie dokumentu elektronicznego i do danych o tych zaświadczeniach niezbędne jest posiadanie dostępu do profilu (roli) płatnika składek. Udzielenie pełnomocnictwa do korespondencji nie daje dostępu do profilu płatnika, a zatem nie daje dostępu do zaświadczeń lekarskich.

Czy pracodawca, który dostanie wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi elektronicznego zwolnienia lekarskiego będzie musiał czekać na zaświadczenie w oryginale aby wypłacić zasiłek?

Nie. Płatnik składek, który ma profil na PUE, będzie otrzymywał dokument elektronicznego zwolnienia lekarskiego (na wydzieloną część skrzynki "Dokumenty i wiadomości"), niezwłocznie po wystawieniu go przez lekarza. Dokumenty w formie elektronicznej stanowią dowód do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Czy po otrzymaniu e-ZLA płatnik będzie zobowiązany do jego wydrukowania? Czy będzie import zwolnień do programów Płatnik, IPP?

Nie ma potrzeby drukowania dokumentu elektronicznego. Dowodem do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego są dokumenty w formie elektronicznej. Kwestia zmiany funkcjonalności programu Płatnik będzie rozważana przez ZUS.

Jakie dokumenty po wystawieniu e-ZLA musi przekazać do ZUS pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków?

Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków powinien przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, które jest traktowane na równi z wnioskiem o zasiłek (nie ma wówczas potrzeby składania odrębnego wniosku o zasiłek).

Jeżeli zwolnienie dotyczy opieki, niezbędny jest także wypełniony przez ubezpieczonego wniosek (ZUS Z-15). Może być także potrzebne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, jeżeli lekarz nie zelektronizował tego zaświadczenia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach ZUS:

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5654#p5662

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5784

 

Halina Raszka vel Rzepa,
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 03.12.2015 r.

Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Wykonywanie tej pracy  nie jest uzależnione  od przeprowadzenia badań psychologicznych. Pracownik musi tylko posiadać zaświadczenie lekarza...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 28.09.2018 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

 • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej