Wybierz kategorię

Kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy w 2016

W 2016 roku czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę. Po zmianach w przepisach dotyczących umów na czas określony, umów  na okres próbny, umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy kolejna zmiana dotyczy terminu potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę.

Dodano 02.06.2016 w Baza Wiedzy
Kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy w 2016

W 2016 roku czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę. Po zmianach w przepisach dotyczących umów na czas określony, umów  na okres próbny, umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy kolejna zmiana dotyczy terminu potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę.

Do Senatu trafił tekst ustawy zmieniającej art. 29 § 2 kp:„Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.”

 

Czytaj więcej >>

Prawo Pracy > Kadry i płace

Minimalna stawka...

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 22 lipca...

Dodano 09.01.2017 w Baza Wiedzy

Wprowadzana została minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł brutto za godzinę dla określonych umów cywilnoprawnych Z uwagi na to, że jest to...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Jakie zmiany w...

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Dodano 15.07.2016 w Baza Wiedzy

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą: wpłat obowiązkowych na PFRON, nowych formularzy w związku ze zmianą...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Kolejna zmiana w Kodeksie...

W dniu 01.03.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu...

Dodano 30.03.2016 w Baza Wiedzy

Zgodnie z aktualnymi przepisami, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia pracy, czyli do końca tego dnia. Wg informacji PIP, podczas...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Wypowiedzenie umowy o...

Artykuł 41 kodeksu pracy określa, kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o...

Dodano 26.02.2016 w Baza Wiedzy

Przepis ten odnosi się do daty wręczenia wypowiedzenia, a nie samej daty rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej