Wybierz kategorię

Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny

Od 22 lutego 2016 roku obwiązują nowe przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny. Nowe regulacje powstały w celu rozwiania licznych wątpliwości dotyczących zawierania umowy o pracę na okres próbny z nowym pracownikiem.

Dodano 03.04.2017 w Baza Wiedzy
Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny

Jak było przed nowelizacją?

Przed 22 lutego 2016 przepisy kodeksu pracy praktycznienie nie regulowały sposobu zawierania umów na okres próbny. Jedyny zapis znajdował się w paragrafie 2 art. 25 Kodeksu pracy. Przepis ten składał się wyłącznie z jednego zdania, z którego wynikało jedynie, że pracownika na podstawie umowy na okres próbny można zatrudnić maksymalnie na okres 3 miesięcy.

Jak jest obecnie?

Czytaj więcej>>

Prawo Pracy > Umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę...

(na podstawie wyroku SN z 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP z 2008...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania ....

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Umowy o pracę

Obowiązek przeprowadzenia...

Dodano 31.08.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z §4 ust 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Umowy o pracę

Rozliczanie pracy...

Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów...

Dodano 09.02.2018 w Baza Wiedzy

Za „twórcę"  można uznać osoby wykonujące ściśle określone rodzaje działalności - tak wynika z nowego brzmienia art. 22 ust. 9b ustawy o...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Umowy o pracę

Zmiany w zasadach...

1 czerwca 2017 roku weszła w życie  nowelizacja ustawy o...

Dodano 13.09.2017 w Baza Wiedzy

Nowe przepisy zostały wprowadzone w celu  poprawy  warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz  podniesienie...

Czytaj więcej