Wybierz kategorię

Obowiązkowe badania pracownika po długotrwałej chorobie, a urlop pracowniczy.

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne  po długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby,  został  uregulowany w artykule 229 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 za zm.).

Dodano 04.08.2017 w Baza Wiedzy
Obowiązkowe badania pracownika po długotrwałej chorobie, a urlop pracowniczy.

To jest opis obrazka

Zgodnie z ww. regulacją pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni powinien zostać skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania lekarskie, weryfikujące jego zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.  

Czy pracownik rozpoczynający urlop wypoczynkowy bezpośrednio po nieobecności w pracy trwającej ponad 30 dni z powodu choroby ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim przed rozpoczęciem urlopu?

Czytaj więcej>>

Prawo Pracy > Urlopy

Kiedy pracownik może...

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar, zasady wykorzystania itp....

Dodano 09.05.2017 w Baza Wiedzy

Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze  (zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu zawarty w art. 152§ 2 kp.)...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z regulacją...

Dodano 06.09.2016 w Baza Wiedzy

20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony mniej niż 10 lat 26 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony conajmniej10 lat Do okresu zatrudnienia, od...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Nowe regulacje dotyczące...

Na mocy art. 188 kp., pracownikowi posiadającemu dzieci w wieku do lat 14...

Dodano 28.01.2016 w Baza Wiedzy

Nowelizacja art. 188 kp stanowi, że od 2016 roku pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem. Wybór formy wykorzystania określa...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Pracodawca w szczególnych...

Od momentu wprowadzenia do Kodeksu Pracy możliwości skorzystania z urlopu na żądanie...

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy

Do urlopu na żądanie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy o urlopach wypoczynkowych. Trzeba jednak pamiętać, że urlop na żądanie daje...

Czytaj więcej