Wybierz kategorię

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

U każdego przedsiębiorcy bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności może być przeprowadzona kontrola skarbowa.

Dodano 25.02.2016 w Baza Wiedzy
Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Celem takiej kontroli jest sprawdzenie poprawności rozliczeń, rzetelności deklarowanych kwot opodatkowania i prawidłowości wpłacania podatków. Urząd może skonrolować również przedsiębiorcę który zawiesił działalność gopodarczą.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej kontroli dokonuje organ podatkowy pierwszej instancji właścwy dla danego podatnika i rozliczania określonego podatku – w praktyce są to urzędy skarbowe
i urzędy kontroli skarbowej. O kontroli urząd informuje podatnika poprzez dostarczenie zawiadomienia, może ona być rozpoczęta nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Aby kontrolę można było rozpocząć przed upływem 7 dni wymagana jest zgoda kontrolowanego. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dostarczenia zawiadomienia, wówczas może zostać rozpoczęta w poźniejszym czasie pod warunkiem ponownego dostarczenia zawiadomienia.

 

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > Inne

Kwota najmu do opodatkowania

Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego, stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i tym samym generuje...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment

Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Oznacza to konieczność zapłaty za faktury przy pomocy specjalnego rodzaju przelewu (komunikatu) bankowego który powoduje przesłanie zapłaty na 2...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Obniżka PIT

Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Korzyści z tego tytułu uzyskają wiec osoby, które: pracują na etacie, pracują na podstawie umowy zlecenia i o dzieło prowadzą własną...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Podatek od przychodów z...

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu,...

Czytaj więcej