Wybierz kategorię

Zakupy na Allegro z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W przypadku nabycia rzeczy ruchomych na polskich portalach aukcyjnych należy pamiętać, że umowa sprzedaży zawarta przez Internet również może podlegać PCC.

Dodano 19.10.2015 w Baza Wiedzy
Zakupy na Allegro z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W przypadku nabycia rzeczy ruchomych na polskich portalach aukcyjnych należy pamiętać, że umowa sprzedaży zawarta przez Internet również może podlegać PCC. Obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłacenia podatku powstanie po spełnieniu kilku warunków.

Pierwszy z nich jest zawarty w art. 1 ust. 4 ustawy o PCC. Zgodnie z nim, opodatkowaniu podlegają  czynności cywilnoprawne, których przedmiotem jest sprzedaż:
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została wykonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy znajdujące się na terytorium Polski (a jest tak w przypadku większości aukcji na polskich portalach) – umowa zawsze będzie podlegała opodatkowaniu PCC. Natomiast jeżeli przedmiot sprzedaży znajduje się poza granicami kraju, umowa będzie podlegała opodatkowaniu tylko jeżeli została zawarta na terytorium Polski i w Polsce znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania nabywcy.

O kolejnym warunku decydującym o tym, czy powstaje obowiązek podatkowy, mówi art. 2 ust. 4 ustawy o PCC. Na jego podstawie, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, w których co najmniej jedna strona w związku dokonaną czynnością jest:
1) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
2) zwolniona z podatku od towarów i usług;
W przypadku nabycia rzeczy ruchomej od podatnika VAT (również w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia) umowa sprzedaży nie podlega opodatkowaniu PCC. Jeżeli sprzedawcą będzie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania.

Podatku od czynności cywilnoprawnych unikniemy, jeżeli przedmiot nabyty na aukcji internetowej ma wartość niższą niż 1000 zł. Zgodnie z art.9 pkt 6 zwolniona od PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza tej właśnie kwoty.

Jeżeli umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC, to ciężar rozliczenia się z tego tytułu z urzędem skarbowym spoczywa na nabywcy (art. 4 pkt. 1). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży (art. 3 ust. 1 pkt 1). W terminie 14 dni od tej daty podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru (PCC-3) oraz obliczyć i wpłacić podatek.


Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Wołomin, 19.10.2015 r.

Rachunkowość > Inne

Kwota najmu do opodatkowania

Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego, stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i tym samym generuje...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment

Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Oznacza to konieczność zapłaty za faktury przy pomocy specjalnego rodzaju przelewu (komunikatu) bankowego który powoduje przesłanie zapłaty na 2...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Obniżka PIT

Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Korzyści z tego tytułu uzyskają wiec osoby, które: pracują na etacie, pracują na podstawie umowy zlecenia i o dzieło prowadzą własną...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Podatek od przychodów z...

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu,...

Czytaj więcej