Wybierz kategorię

Zmiany w Ordynacji podatkowej już w 2016 r.

1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany przepisów wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zmiany te mają na celu przede wszystkim uproszczenie procedur podatkowych oraz usprawnienie obsługi podatników.

Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. zmiany w sposobie naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Wprowadzono obniżoną stawkę odsetek podatkowych do 50 % stawki podstawowej, od zaległości powstałych w wyniku błędów w deklaracjach podatkowych.

Dodano 27.11.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w Ordynacji podatkowej już w 2016 r.

Stawka ta będzie obowiązywała przy spełnieniu przez podatnika dwóch warunków:

- korekta deklaracji zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
- zaległości podatkowe zostaną zapłacone w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Nowelizacja ustawy wprowadza także podwyższoną stawkę odsetek od zaległości w podatku VAT i akcyzie do 150% stawki podstawowej przy znacznych nieprawidłowościach w rozliczeniu tych podatków.

Więcej informacji na temat zmian w sposobie naliczania odsetek, można znaleźć w osobnym artykule tutaj.

Kolejną zmianą w ustawie jest możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej bez koniczności dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, które aktualnie jest wymagane. Dodatkowo, na czas kontroli lub postępowania podatkowego prawo do złożenia korekty deklaracji było zawieszone i korekta dokonana w tym czasie była bezskuteczna. Od dnia 1 stycznia 2016 organ podatkowy będzie musiał pisemnie zawiadomić składającego korektę o jej bezskuteczności.

Zmiany w ustawie mają także skutkować efektywniejszym poborem podatków, co przejawia się tym, że wprowadzono możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej.

Zmieniono także sposób doręczania pism, co ma na celu ułatwienie kontaktu podatników z organami podatkowymi. Wprowadzono możliwość wskazania adresu do korespondencji oraz doręczania pism na skrytkę pocztową.

Zmiany w ustawie wprowadzają też ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT i PIT. Do tej pory zgodnie z art.3 ustawy o VAT właściwym dla podatnika był urząd skarbowy właściwy dla miejsca wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z uchyleniem tego artykułu zastosowanie ma art.17 par.1 Ordynacji podatkowej, który określa właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, tak jak jest to w przypadku podatku PIT, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będą składały deklaracje VAT i PIT w jednym urzędzie skarbowym.

Kolejną zmianą są regulacje dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych. Interpretacje ogólne zostaną włączone w system interpretacji podatkowych. Minister finansów będzie mógł wydać postanowienie o stwierdzeniu, że do danego zdarzenia faktycznego lub przyszłego opisanego we wniosku o interpretację indywidualną zastosowanie ma interpretacja ogólna. W przypadku niezgodności interpretacji indywidualnej w stosunku do interpretacji ogólnej, interpretacja indywidualna może zostać uchylona.

Ustawa zmieniająca przewiduje także możliwość doręczenia interpretacji indywidualnych drogą elektroniczną oraz ułatwia dostęp do informacji w trakcie ich wydawania.

 

Elwira Zielińska, księgowa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
16 listopada 2015

Rachunkowość > Inne

Kwota najmu do opodatkowania

Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego, stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i tym samym generuje...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment

Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Oznacza to konieczność zapłaty za faktury przy pomocy specjalnego rodzaju przelewu (komunikatu) bankowego który powoduje przesłanie zapłaty na 2...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Obniżka PIT

Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Korzyści z tego tytułu uzyskają wiec osoby, które: pracują na etacie, pracują na podstawie umowy zlecenia i o dzieło prowadzą własną...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Podatek od przychodów z...

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu,...

Czytaj więcej