Wybierz kategorię

Likwidacja korekty kosztów już od stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje korekta kosztów uzyskania przychodów związana z niezapłaconymi wydatkami. Wprowadzone przepisy miały na celu usprawnienie terminowego płacenia za zobowiązania. Niestety spowodowały one spore zamieszanie oraz zwiększyły obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji podatkowej, szczególnie wśród samych przedsiębiorców.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Likwidacja korekty kosztów już od stycznia 2016 roku

Zgodnie z aktualnymi przepisami pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów (art. 24d ustawy o PIT lub art. 15b ustawy o CIT) należy dokonać w następujących przypadkach:

- wydatki z terminem płatności krótszym niż 60 dni – korekty należy dokonać w okresie, w którym upływa 30 dzień po terminie płatności określony na dokumencie;

- wydatki z terminem płatności dłuższym niż 60 dni – korekty należy dokonać w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia dokumentu w kosztach (również w momencie, gdy termin płatności określony na fakturze nie upłynął).

W sytuacji, gdy wydatek zostanie uregulowany, przedsiębiorca może zwiększyć koszty uzyskania przychodu o kwotę opłaconych wydatków. Dokonując korekty kosztów należy zadbać o prawidłowe udokumentowanie tego zdarzenia sporządzając odpowiednie zestawienia. Szczególne znaczenie ma to z punktu widzenia ewentualnej kontroli, która może obejmować do pięciu lat podatkowych. 

Od 1 stycznie 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 oraz innych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostaną uchylone przepisy dotyczące obowiązku korygowania wydatków, których płatność nie dotrzyma terminu. W 2016 roku przedsiębiorcy będą mogli zaksięgować faktury na zasadach ogólnych bez względu na termin płatności i faktycznej zapłaty.

Ustawodawca zawarł również regulacje dotyczące przepisów przejściowych. Przedsiębiorcy, są zobowiązani do pomniejszenia wydatków zgodnie z aktualnymi przepisami do końca grudnia 2015 roku w ustawowym terminie. Jednak będą oni mogli ponownie zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym uregulowali płatność.

 

Małgorzata Kopyścińska, Księgowa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 20.11.2015 r.

Rachunkowość > Podatek dochodowy

Wynagrodzenie małżonka...

Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Powyższe zapisy nie ulegają zmianie w 2019 roku, natomiast nowością jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Urząd Skarbowy rozliczy...

W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Na mocy nowych przepisów 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi portal „Twój e-PIT” (...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Formy opodatkowania

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność formę opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej