Wybierz kategorię

Podatek od wygranych w konkursach i grach

NSA z 27 marca 2015r.sygn.akt. II FSK 414/13 orzekł, że gra musi być nie tylko wyemitowana, lecz także zorganizowana przez środki masowego przekazu aby do nagrody w nim wygranej można było zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy
Podatek od wygranych w konkursach i grach

NSA z 27 marca 2015r.sygn.akt. II FSK 414/13 orzekł, że gra musi być nie tylko wyemitowana, lecz także zorganizowana przez środki masowego przekazu aby do nagrody w nim wygranej można było zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spór dotyczył  interpretacji art.21 ust.1 pkt.68 ustawy o PIT, zgodnie z którym  zwolnieniu z podatku podlega  wartość  wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu a także nagród związanych ze sprzedażą premiową -  jeżeli  ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł i nie ma związku z działalnością gospodarczą nagrodzonego. Wypłacającym nagrody był bank, który promując  swój wizerunek zorganizował dla klientów szereg konkursów. Informacje  o konkursach były emitowane za pośrednictwem mediów: prasy,  radia, telewizji, internetu oraz na stronie WWW banku. Bank uważał, że nie ma obowiązku pobierania i odprowadzenia podatku wynoszącego co do zasady 10% wartości wygranej ze względu na wyżej wymienione zwolnienie. Bank  argumentował, że z art.21 ust.1 pkt  68 nie wynika, że organizatorem i emitentem musi być podmiot działający w branży medialnej i wystarczy aby wiadomość o konkursie została ogłoszona w mediach.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że zwolnienie dotyczy wyłącznie organizatorów konkursów z kręgu szeroko pojętych mediów. Bank takiego przymiotu nie posiada i dlatego wygrane w konkursach organizowanych przez taką jednostkę gospodarczą nie są objęte zwolnieniem.

Bank, nie zgadzając się ze stanowiskiem fiskusa wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Warszawie podtrzymując swoje stanowisko w sprawie rozumienia zwolnienia.  WSA podtrzymał stanowisko fiskusa i w związku z tym spór oparł się o NSA, który również potwierdził prawidłowość wykładni Dyrektora Izby Skarbowej. W orzeczeniu sąd stwierdził że ustawa o PIT nie definiuje środków masowego przekazu, ale nie jest ona konieczna aby prawidłowo określić zakres zwolnienia  z art.21 ust.1 pkt  68. NSA zaznaczył, że zwolnienie  to mówi tylko o wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu.

Księgowa
Elżbieta Piotrowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
24 kwietnia 2015r.

Rachunkowość > Podatek dochodowy

Wynagrodzenie małżonka...

Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Powyższe zapisy nie ulegają zmianie w 2019 roku, natomiast nowością jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Urząd Skarbowy rozliczy...

W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Na mocy nowych przepisów 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi portal „Twój e-PIT” (...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Formy opodatkowania

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność formę opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej