Wybierz kategorię

Uproszczenie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadzona ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada 2014 roku wprowadziła nową możliwość rozliczenia przychodu w przypadku podatników rejestrujących obrót przy pomocy kas fiskalnych.

Dodano 12.12.2014 w Baza Wiedzy
Uproszczenie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadzona ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada 2014 roku wprowadziła nową możliwość rozliczenia przychodu w przypadku podatników rejestrujących obrót przy pomocy kas fiskalnych. Do tej pory, szczególnie w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów podatnik musiał zaewidencjonować otrzymana zaliczkę na kasie fiskalnej. Raport z kasy fiskalnej stanowił z kolei podstawę do ujęcia przychodu w księdze. Podatnik musiał więc pracowicie wyłączać z obrotów kasy kwoty otrzymanych zaliczek i jednocześnie włączać do przychodu kwoty zakończonych zamówień, co do których zaliczki były pobrane w okresach wcześniejszych. Dla wielu podatników był to poważny problem ewidencyjny, ponieważ istniała konieczność prowadzenia innego zestawienia (poza księgą), która umożliwiała kontrolę czy wszystkie zaliczki zostały prawidłowo rozliczone. W praktyce prowadziło to do sporej ilości błędów rachunkowych. Od 1 stycznia 2015 podatnik będzie miał prawo zgłoszenia w urzędzie skarbowym innego sposobu rozliczenia takich zaliczek. Zgłoszenie powinno być złożone do dnia 20 stycznia roku, którego dotyczy. W wypadku dokonania takiego zgłoszenia podatnik może nie rozdzielać kwot zaliczek od faktycznej sprzedaży i księgować całość obrotu z kasy fiskalnej do księgi przychodów i rozchodów. Rozwiązanie takie znacznie upraszcza ewidencję. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że ceną za to uproszczenie jest konieczność rozliczenia podatku dochodowego wcześniej niż według zasad ogólnych. Jak już wspominaliśmy zasada ta nie jest obligatoryjna. Podatnicy nadal mogą przesuwać opodatkowanie podatkiem dochodowym zaliczek do momentu wykonania usługi lub dostawy towaru. Należy również wspomnieć, że podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie przy pomocy kasy w trakcie roku również mogą od razu skorzystać z tego uproszczenia. Wystarczy, że zgłoszą to naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po instalacji kasy fiskalnej.


Piotr Kościańczuk
Członek Zarządu, doradca podatkowy w Skłodowscy sp. z o.o.
Grudzień 2014

Rachunkowość > Podatek dochodowy

Wynagrodzenie małżonka...

Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Powyższe zapisy nie ulegają zmianie w 2019 roku, natomiast nowością jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Urząd Skarbowy rozliczy...

W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Na mocy nowych przepisów 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi portal „Twój e-PIT” (...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Formy opodatkowania

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność formę opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej