Wybierz kategorię

Obniżona do 50% stawka odsetek

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono preferencyjną stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Obniżona stawka odsetek ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku i będzie dotyczyła tych podatników, którzy w przypadku błędów w deklaracji podatkowej dokonają korekty deklaracji bez wcześniejszego wezwania ze strony urzędu skarbowego.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Obniżona do 50% stawka odsetek

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosić będzie 50% stawki podstawowej i będzie dotyczyła sytuacji, w których zostaną spełnione łącznie dwa następujące warunki:

- korekta deklaracji zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji
- zaległości podatkowe zostaną uregulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty

Obniżona stawka odsetek nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli podatkowej, jeżeli nie stosuje się zawiadomienia oraz kiedy korekta jest dokonana w wyniku czynności sprawdzających przeprowadzonych przez urząd skarbowy.

Nowa, obniżona stawka odsetek będzie miała zastosowanie także do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016, jeżeli zaległość będzie wynikać z korekty złożonej w pierwszym półroczu i spełnione zostaną wymienione wyżej warunki.

 

Elwira Zielińska, Księgowa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 16 listopada 2015

Rachunkowość > VAT

MF rozwiewa wątpliwości...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Istota tego mechanizmu sprowadza się do takiego podziału zapłaty, zgodnie z którym kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT zostanie przekazana na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Wykreślnie z rejestru...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Odliczenie VAT z...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiona ponownie faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Prawo do odliczenia VAT...

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika...

Dodano 24.04.2018 w Baza Wiedzy

Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy...

Czytaj więcej