Wybierz kategorię

Od 2015 r. potwierdzenie rejestracji na VAT na wniosek podatnika

Od 1 stycznia 2015 roku zniesiony zostaje obowiązek potwierdzenia rejestracji jako podatnika VAT.

Dodano 15.12.2014 w Baza Wiedzy
Od 2015 r. potwierdzenie rejestracji na VAT na wniosek podatnika

Od 1 stycznia 2015 roku zniesiony zostaje obowiązek potwierdzenia rejestracji jako podatnika VAT. Zmiana wynika z wejścia w życie części przepisów ustawy z dnia 7.11.2014 o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z dnia 27.11.2014 r.).

Przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT należy  złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (art. 96 ust. 1 ustawy o VAT).  Zgodnie z obecnym brzmieniem art.96 ust.4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub jako "podatnika VAT zwolnionego".

Na mocy ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przepis ten ulega zmianie. Od dnia 1 stycznia 2015 roku naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", lub jako "podatnika VAT zwolnionego" i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Oznacza to zniesienie  obowiązkowego potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Dzięki tej zmianie zostanie obniżony koszt rozpoczęcia działalności gospodarczej. W chwili obecnej obligatoryjne potwierdzenie rejestracji jako podatnika VAT podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej celem regulacji jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Służyć temu będzie uproszczenie regulacji, redukcja niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy. Realizacja założonych celów projektowanego aktu wymagała wprowadzenia zmian w 30 ustawach.

Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Wołomin, 12.2014 r.

Rachunkowość > VAT

MF rozwiewa wątpliwości...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Istota tego mechanizmu sprowadza się do takiego podziału zapłaty, zgodnie z którym kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT zostanie przekazana na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Wykreślnie z rejestru...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Odliczenie VAT z...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiona ponownie faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Prawo do odliczenia VAT...

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika...

Dodano 24.04.2018 w Baza Wiedzy

Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy...

Czytaj więcej