Wybierz kategorię

Wynajem - zwolnienie z VAT zależy od celu wynajmu

Wynajem nieruchomości zasadniczo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Możliwość zwolnienia z VAT występuje  tylko w nielicznych przypadkach.

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy
Wynajem - zwolnienie z VAT zależy od celu wynajmu

Wynajem nieruchomości zasadniczo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Możliwość zwolnienia z VAT występuje  tylko w nielicznych przypadkach.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT z podatku zwolnione są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Brak spełnienia choćby jednego elementu wyklucza zastosowanie zwolnienia. W związku z tym, ze zwolnienia nie skorzystają podatnicy wynajmujący nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Warto zauważyć, że cel inny niż mieszkaniowy to np. cel turystyczny realizowany przez hotele. Również wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele biurowe nie podlega zwolnieniu, co potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2011r. Wynajmujący może zachować preferencję w VAT, gdy wynajmie mieszkanie firmie, która wykorzysta je do zakwaterowania swoich pracowników. Inaczej jest  w przypadku wynajmu mieszkania firmie, która będzie świadczyła usługi w zakresie dalszego podnajmu. Wtedy wynajem ma na celu prowadzenie działalności, a nie cel mieszkaniowy. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 wrzenia 2013r. Dlatego ważne jest, aby w umowach najmu jasno sprecyzować cel na jaki będzie przeznaczona nieruchomość.

W przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36, istnieje możliwość zwolnienia podmiotowego w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu od podatku zwalnia się sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w roku podatkowym kwoty 150 tys.  zł ( bez wliczania w to kwoty podatku). Należy jednak pamiętać, że jeżeli podmiot oprócz najmu świadczy także inne usługi to przychody z tego tytułu należy uwzględnić we wspomnianym limicie.

Dominik Wiśniewski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
24 kwietnia 2015 r.

Rachunkowość > VAT

MF rozwiewa wątpliwości...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Istota tego mechanizmu sprowadza się do takiego podziału zapłaty, zgodnie z którym kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT zostanie przekazana na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Wykreślnie z rejestru...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Odliczenie VAT z...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiona ponownie faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Prawo do odliczenia VAT...

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika...

Dodano 24.04.2018 w Baza Wiedzy

Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy...

Czytaj więcej