Wybierz kategorię

Zbliża się termin złożenia wniosku o zwrot części VAT na starych zasadach

Dodano 15.12.2014 w Baza Wiedzy
Zbliża się termin złożenia wniosku o zwrot części VAT na starych zasadach

Do końca 2014 r. mamy ostatnią szansę na uzyskanie zwrotu części wydatków na materiały budowlane, jeśli posiadamy faktury wystawione w okresie od maja 2004 r. do grudnia 2005 r.

Możliwość zwrotu VAT za materiały budowlane została istotnie ogranczona od 01.01.2014 r.  Osoby fizyczne chcące skorzystać ze zwrotu na zasadzie praw nabytych powinny uzyskać fakturę z datą sprzed 31.12.2013r.

Przepis o zwrocie VAT na starych zasadach w oparciu o prawa nabyte znajdziemy w art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304 ze zm.).  Osoba fizyczna, która przed 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o ich częściowy zwrot na dotychczasowych zasadach po 31 grudnia 2013 r. wg harmonogramu ujętego w ust. 2 art.32 ww ustawy.

Jeśli posiadamy faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005r. termin składania wniosku mija w dniu 31 grudnia 2014r.

Warto wspomnieć o kolejnych terminach faktur wystawionych w okresach:
- od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
- od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
- od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
- od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Jeśli wniosek o zwrot VAT składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r. wówczas limit kwoty zwrotu obliczamy zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Stosujemy wskaźnik ceny 1m2 powierzchni użytkowej ogłoszony przez GUS za kwartał poprzedzający moment składania wniosku. Zwrot części VAT przypada na okres liczony od daty złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.


Agnieszka Kotecka
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 15.12.2014 r.

Rachunkowość > VAT

MF rozwiewa wątpliwości...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Istota tego mechanizmu sprowadza się do takiego podziału zapłaty, zgodnie z którym kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT zostanie przekazana na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Wykreślnie z rejestru...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Odliczenie VAT z...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiona ponownie faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Prawo do odliczenia VAT...

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika...

Dodano 24.04.2018 w Baza Wiedzy

Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy...

Czytaj więcej