Wybierz kategorię

Zmiany w uldze na złe długi od 1 lipca 2015 r.

W dniu 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o VAT, w zakresie tzw. „ulgi na złe długi”.

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w uldze na złe długi od 1 lipca 2015 r.

W dniu 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o VAT, w zakresie tzw. „ulgi na złe długi”. Wynikają one z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Obecne przepisy wprowadzały brak proporcjonalności i neutralności  w zakresie stosowania  ulgi na złe długi po stronie dłużnika oraz wierzyciela – pomimo konieczności skorygowania podstawy przez dłużnika, wierzyciel nie był uprawniony do skorzystania z ulgi
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art.89b ustawy o VAT, aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi, dłużnik w dniu poprzedzającym złożenie korekty nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Niestety, dłużnik w tej sytuacji nie był zwolniony z konieczności skorygowania kwoty podatku naliczonego z tytułu niespłaconych zobowiązań. Zmieni się to w dniu 1 lipca 2015 r.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zmienia art. 89b ustawy o VAT dodając ust. 1b. Zgodnie z nim dłużnik nie będzie musiał korygować  podatku naliczonego w przypadku, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Kolejną zmianą, wprowadzaną powyższą ustawą z dniem 1 lipca 2015 r., jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania  z ulgi na złe długi. Uchylony został ust. 7 w art.89a, który uniemożliwiał  skorzystanie z ulgi w przypadku wierzyciela, którego z dłużnikiem łączą powiązania  wskazane w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym, lub wynikające ze stosunku pracy.

Zgodnie z art.5 ustawy zmieniającej, przepisy art. 89a oraz art.89b w nowym brzmieniu mogą być zastosowane również do wierzytelności, które powstały przed dniem 1 lipca 2015r., a ich nieściągalność została uprawdopodobniona  po dniu 31 grudnia 2012 r. Niestety, brakuje przepisów przejściowych regulujących okres, w którym można dokonać takiej korekty.


Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Skłodowscy Sp. z o.o.
Wołomin, dnia 20.05.2015 r.

Rachunkowość > VAT

MF rozwiewa wątpliwości...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Istota tego mechanizmu sprowadza się do takiego podziału zapłaty, zgodnie z którym kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT zostanie przekazana na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Wykreślnie z rejestru...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Odliczenie VAT z...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiona ponownie faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Prawo do odliczenia VAT...

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika...

Dodano 24.04.2018 w Baza Wiedzy

Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy...

Czytaj więcej