Wybierz kategorię

Wzrost kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie emerytur i rent

Emeryci i renciści, którzy są aktywni zawodowo muszą liczyć się z tym, że kwoty osiąganych przez nich dodatkowych przychodów mogą spowodować zawieszenie prawa do świadczenia albo zmniejszenie wysokości pobieranego świadczenia, o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia zróżnicowaną procentowo w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia.

Dodano 30.03.2016 w Baza Wiedzy
Wzrost kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie emerytur i rent

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia może nastąpić, gdy kwota osiągniętego przychodu przekroczy odpowiednio 130% lub 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszone przez Prezesa GUS.

Czytaj więcej >>

 

Świadczenia > Emerytury i renty

Emerytura z ZUS czy OFE?

Emerytura z ZUS czy OFE. W 2016 r. otwiera się pierwsze okienko...

Dodano 29.04.2016 w Baza Wiedzy

Jeśli ubezpieczpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, do końca lipca ma czas na podjęcie decyzji, gdzie będzie lokowana część składki...

Czytaj więcej
Świadczenia > Emerytury i renty

Członkowie rad...

W 2014 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń...

Dodano 09.01.2015 w Baza Wiedzy

W 2014 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 01.01.2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i...

Czytaj więcej