Wybierz kategorię

Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla inwestycji związanych z poprawą BHP

Od niedawna uruchomione zostały środki krajowe przeznaczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w ramach działalności prewencyjnej) na działania związane z poprawą BHP u płatników składek.

Dodano 11.02.2015 w Baza Wiedzy
Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla inwestycji związanych z poprawą BHP

Od niedawna uruchomione zostały środki krajowe przeznaczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w ramach działalności prewencyjnej) na działania związane z poprawą BHP u płatników składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
- projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
- projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 Rodzaj przedsiębiorstwa 

 Liczba pracowników 

 Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu 


Maksymalna kwota dofinansowania dla

 projektów doradczych 
 (w PLN)
 projektów inwestycyjnych 
 (w PLN)
 projektów doradczo-inwestycyjnych 
 (w PLN)
 Mikroprzedsiębiorstwa 1-9 90%  40 000  60 000  100 000
 Małe przedsiębiorstwa 10-49 80%  60 000  90 000  150 000
 Średnie przedsiębiorstwa 50-249 60%  80 000  180 000  260 000
 Duże przedsiębiorstwa 250 i więcej 20%  100 000  300 000  400 000

Przedsiębiorca, który opłaca składki musi wypełnić wniosek i złożyć go do ZUS-u. Złożony wniosek podlega ocenie przez ZUS. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu i podpisaniu umowy na realizację projektu, ZUS przekazuje połowę zaplanowanych środków przed wykonaniem projektu, drugą połowę po jego zakończeniu.

PROJEKTY DORADCZE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
- czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
- czynniki chemiczne i pyły,
- czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
- czynniki biologiczne.
3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
1. Zakup i instalacja:
- osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
- optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
- urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
- elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących, zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp.),
- kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
- wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
- neutralizatorów elektryczności statycznej,
- urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
- urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
- urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań),
- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem w uzyskaniu dotacji proszę o kontakt:
tel. /22/ 242 60 51, adres e-mail: anna.debska@sklodowscy.pl

Anna Dębska, Skłodowscy Wiedza i Finanse Sp. z o.o.  
11.02.2015 r.

źródło: strona ZUS

Świadczenia > Inne

Zmiany w opodatkowaniu...

Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Od 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana sposobu liczenia okresu pięcioletniego oraz wydłużony został okres na rozliczenie ulgi mieszkaniowej. Do okresu...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Bony w świetle przepisów...

W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Dotychczas brakowało przepisów, które jednoznacznie wskazywały by zasady opodatkowania obrotu bonami i talonami w świetle przepisów o...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Nowe zasady rozliczania...

W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty...

Dodano 12.04.2018 w Baza Wiedzy

Oświadczenie o formie opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania....

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Czy voucher to dobry...

Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu...

Dodano 13.11.2017 w Baza Wiedzy

Ostatnio rozpowszechnionym jak i stosunkowo wygodnym  dla obu stron pomysłem na prezent jest voucher, dzięki któremu obdarowany może w...

Czytaj więcej