Wybierz kategorię

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie zastępcze jest stosowane w sytuacji gdy, pisma, (wezwanie, decyzja, postanowienie) będące przedmiotem doręczenia nie można dostarczyć bezpośrednio adresatowi z powodu jego nieobecności w miejscu  zamieszkania (osoba fizyczna), bądź siedziby (osoba prawna).

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy
Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Przepisy określające zasady stosowania doręczenia zastępczego zostały uregulowane w artykułach 43- 46§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) dotyczą one w szczególności:

  • Kolejności osób uprawnionych do odbioru pisma w razie nieobecności adresata (art.43 k.p.a.),
  • Wymogu podjęcia się oddania pisma adresatowi przez osoby uprawnione (art. 43 k.p.a.),
  • Obowiązku zawiadomienia adresata o przekazaniu pisma sąsiadowi lub dozorcy poprzez umieszczenie zawiadomienia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania (art. 43 k.p.a),
  • Wymogu pokwitowania odbioru pisma przez osoby uprawnione ze wskazaniem daty doręczenia (art. 46 § 1  p.a.),
  • Doręczenia pisma jednostką organizacyjnym lub organizacjom społecznym (art.45. k.p.a.).

Czytaj więcej>>

Świadczenia > Inne

Zmiany w opodatkowaniu...

Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Od 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana sposobu liczenia okresu pięcioletniego oraz wydłużony został okres na rozliczenie ulgi mieszkaniowej. Do okresu...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Bony w świetle przepisów...

W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Dotychczas brakowało przepisów, które jednoznacznie wskazywały by zasady opodatkowania obrotu bonami i talonami w świetle przepisów o...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Nowe zasady rozliczania...

W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty...

Dodano 12.04.2018 w Baza Wiedzy

Oświadczenie o formie opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania....

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Czy voucher to dobry...

Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu...

Dodano 13.11.2017 w Baza Wiedzy

Ostatnio rozpowszechnionym jak i stosunkowo wygodnym  dla obu stron pomysłem na prezent jest voucher, dzięki któremu obdarowany może w...

Czytaj więcej