Wybierz kategorię

Spłata zadłużenia w ZUS w systemie ratalnym – zmiany od 01.12.2015 r.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła korzystne zmiany dla płatników składek, którzy mają problemy z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS.

Kto może ubiegać się o ratalną spłatę należności?

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Spłata zadłużenia w ZUS w systemie ratalnym – zmiany od 01.12.2015 r.

O ratalną spłatę należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jednorazową spłatę tego zadłużenia. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o taką ulgę są między innymi:

  • płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (tj. osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą),
  • osoby, na które - stosowną decyzją - przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny),
  • małżonkowie odpowiadający - z majątku wspólnego - za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,
  • pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek lub innych osób odpowiedzialnych za zadłużenie

Co będzie podlegało rozłożeniu na raty ?

Całość zadłużenia, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących płatnikami, składek na własne ubezpieczenia oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie warunki muszą być spełnione?

  • złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi,
  • po złożeniu wniosku o ulgę - terminowe i w pełnej wysokości opłacanie składek bieżących (przez płatników aktualnie zobowiązanych do ich opłacania).

Więcej szczegółów dowiedzą się Państwo na stronie:

http://www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=368

 

Halina Raszka vel Rzepa
Dyrektor Departamentu Kadr i Płac
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy.
Marki, dnia 25.11.2015 r.

Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r -

Dodano 21.01.2019 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Mały ZUS - nowe...

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Przepisy ww....

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Refundacja składek na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres  do 12 miesięcy  w kwocie nie...

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków...

Dodano 28.03.2018 w Baza Wiedzy

Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe,  co oznacza, że począwszy od roku składkowego...

Czytaj więcej