Wybierz kategorię

W poniedziałek 2 lutego 2015 upływają pierwsze terminy składania zeznań i deklaracji rocznych za 2014 rok

Dodano 23.12.2014 w Baza Wiedzy
W poniedziałek 2 lutego 2015 upływają pierwsze terminy składania zeznań i deklaracji rocznych za 2014 rok

ZUS
ZUS IWA - informacja o danych za 2014 r. dla ustalenia  wysokości  stopy  procentowej składki  na  ubezpieczenie  wypadkowe.

US
PIT – 28  - Zeznanie roczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) za 2014 r.
PIT – 4R -  Roczna deklaracja o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 r.
PIT – 8AR – Roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym przez płatnika za 2014 r.
PIT-8C, PIT-11, IFT-1R  - Informacja o dochodach przekazywana przez płatników.
PIT – 40 – Roczne obliczenie podatku przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (za pracownika) - forma papierowa.
PIT-16A  - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w 2014 r.
Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – składają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.
CIT-6AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, składana przez:
- spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku (art. 25a ustawy),
- spółkę zwolnioną od podatku na podstawie art. 22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.
CIT-11R - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 i deklaracji CIT-6AR.  
CIT – 10Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
CIT – 6R  -  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.

Małgorzata Wyganowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r -

Dodano 21.01.2019 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Mały ZUS - nowe...

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Przepisy ww....

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Refundacja składek na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres  do 12 miesięcy  w kwocie nie...

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków...

Dodano 28.03.2018 w Baza Wiedzy

Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe,  co oznacza, że począwszy od roku składkowego...

Czytaj więcej